Skip to main content

Full results:

  • Manabu Nakanishi/Yuji Nagata def. Michael Elgin/Yota Tsuji
  • Bad Luck Fale/Chase Owens/Hikuleo/Taiji Ishimori def. Hiroyoshi Tenzan/Ren Narita/Satoshi Kojima/Togi Makabe
  • Shingo Takagi/Tetsuya Naito def. Hirooki Goto/Shota Umino
  • Davey Boy Smith Jr./Minoru Suzuki/Taichi def. BUSHI/EVIL/SANADA
  • Kota Ibushi/Tomoaki Honma def. TAKA Michinoku/Zack Sabre Jr.
  • Colt Cabana/Juice Robinson/Ryusuke Taguchi/Tomohiro Ishii def. Hiroshi Tanahashi/Toa Henare/Toru Yano/YOSHI-HASHI

Round 2:

  • Will Ospreay def. Lance Archer
  • Kazuchika Okada def. Mikey Nicholls

Related Articles