Skip to main content

Full results:

First Round:

  • YOSHI-HASHI def. Manabu Nakanishi
  • Taichi def. Tomoaki Honma
  • Chase Owens def. Juice Robinson
  • Tomohoro Ishii def. Yuji Nagata

Non-Tournament Matches:

  • Bad Luck Fale/HIKULEO/Taiji Ishimori def. Mikey Nicholls/Rocky Romero/Will Ospreay
  • Minoru Suzuki/Davey Boy Smith Jr. & Lance Archer def. Satoshi Kojima/Toa Henare/Toru Yano
  • BUSHI/EVIL def. TAKA Michinoku/Zack Sabre Jr.
  • SANADA/Shingo Takagi/Tetsuya Naito def. Hirooki Goto/Kota Ibushi/SHO
  • Hiroshi Tanahashi/Hiroyoshi Tenzan/Kazuchika Okada/Togi Makabe def. Colt Cabana/Michael Elgin/Rysuku Taguchi/Shota Umino

Related Articles