Skip to main content

Full results:

  • Chase Owens/Taiji Ishimori def. Tomoaka Honma/YOSHI-HASHI
  • Satoshi Kojima/Tomohiro Ishii/Toru Yano def. Davey Boy Smith Jr./Minoru Suzuki/Taichi
  • EVIL/Shingo Takagi def. TAKA Michinoku/Zack Sabre Jr.
  • Hirooki Goto/Juice Robinson/Kota Ibushi def. BUSHI/SANADA/Tetsuya Naito
  • Hiroshi Tanahashi/Hiroyoshi Tenzan/Togi Makabe/Yuji Nagata def. Colt Cabana/Manabu Nakanishi/Ryuske Taguchi/Shota Umino

Round 1:

  • Lance Archer def. Henare
  • Mikey Nicholls def. Hikuleo
  • Will Ospreay def. Bad Luck Fale
  • Kazuchika Okada def. Michael Elgin

Related Articles